پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد نوع فعالیت را از نظر وابستگی فیلدهای مختلف، و چگونگی اصلاح آن‌ها در زمان اعمال تغییر، تعیین می‌کند. این تنظیم زمانی موثر است که منابعی به فعالیت اختصاص داده شده باشد و یکی از سه مقدار مدت زمان، میزان تخصیص و کار تغییر کند.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010