پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

پراجکت 2010 دو حالتِ برنامه‌ریزی دارد: برنامه‌ریزی خودکار (مانند نسخه‌های قبل) و برنامه‌ریزی دستی. هر فعالیت و خلاصه‌فعالیتی را می‌توان از نظر شیوه برنامه‌ریزی جداگانه تنظیم کرد، که این کار در فیلد Task Mode انجام می‌شود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010