پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

به ازای هر فعالیتی که در برنامه وجود دارد، شناسه منحصر به فردی به طور خودکار ساخته شده، در فیلد Task GUID ثبت می‌شود. شناسه‌هایی که قبلا به فعالیت‌های حذف شده تخصیص داده شده باشد به فعالیت‌های بعدی داده نخواهد شد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010