پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد تقویم فعالیت را مشخص می‌کند.

اگر در این فیلد مقداری وارد نشده باشد و None نمایش داده شده باشد، از تقویم پروژه برای زمان‌بندی فعالیت استفاده می‌شود. تقویم پروژه در کادر محاوره Options مشخص می‌شود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010