پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

کارهای بعد از تالیف کتاب داره پیش می‌ره. البته به نظر من حقش بود که به نمایشگاه کتاب برسه، که به هر حال نرسید. چند روز پیش برای کنترل فرستاده بودنش پیشم.

کلا فکر می‌کنم چیز زیادی تا چاپش نمونده باشه، چون کتاب خیلی کوچیکه (اگه درست یادم باشه حدود 160 صفحه).

فکر می‌کنم کتاب بدی نشده باشه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS