پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد در ابتدا مقدار NA (مخفف Not Available) دارد. بعد از این‌که درصد پیشرفت زمانی مقداری بزرگتر از صفر بگیرد، این فیلد نیز مقدار خواهد گرفت. مقدار این فیلد تاریخی را نشان می‌دهد که متناظر با آخرین مقدارهای وارد شده است. به عبارت دیگر، فرض برنامه این است که مقدارهای واقعی را تا تاریخ مشخص شده در Stop وارد کرده‌اید. اگر مقدار Stop را به طور دستی تغییر دهید، مقدار پیشرفت به تناظر آن تغییر خواهد کرد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010