پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد اختلاف بین تاریخ شروع برنامه‌ریزی شده (Start) و مقدار خط مبنا (Baseline Start) را نشان می‌دهد. با کنترل این فیلد می‌توانید بدانید که تاریخ شروع برنامه‌ریزی شده چه مقدار قبل یا بعد از مقدار برنامه‌ریزی اولیه است.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010