پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد مقدار شناوری شروع فعالیت، یعنی مدت زمانی که فعالیت می‌تواند به تاخیر بیفتد، بدون این‌که تاریخ پایان پروژه یا پایان قیدها و فرجه‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد را مشخص می‌کند.

مقدار شناوری کل، برابر است با حداقلِ شناوری شروع و شناوری پایان. در عین حال، معمولا مقدار شناوری شروع و پایان با هم برابر هستند.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010