پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد از مجموعه فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده است. مقدار آن بر اساس رابطه زیر محاسبه می‌شود:

 

SPI = BCWP / BCWS

 

فیلد SPI شاخص زمان‌بندی است و مطابقت اجرا و برنامه را از نظر زمانی نشان می‌دهد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010