پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

مدت‌زمانی که بر اساس محاسبات برای آیتم به دست می‌آید را نشان می‌دهد. این مقدار در آیتم‌هایی که از نوع برنامه‌ریزی خودکار هستند تفاوتی با فیلد Duration ندارد. کاربرد آن مقایسه مدت‌زمان وارد شده و محاسبه شده آیتم‌هایی است که دستی برنامه‌ریزی می‌شوند.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010