پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

مقدارهای این فیلد چگونگی نمایش نمودار گانت را مشخص می‌کنند. اگر مقدار این فیلد را برای فعالیت‌ها به Yes تبدیل کنید (مقدار پیش‌فرض No است)، میله آن‌ها روی میله خلاصه فعالیتِ بالادست نیز نمایش داده خواهد شد. مقدار این فیلد برای خلاصه فعالیت‌ها عملکرد دیگری دارد. مقدار Rollup خلاصه فعالیت‌ها به طور پیش‌فرض Yes است، و باعث می‌شود که میله‌های فعالیت‌های زیرمجموعه آن‌ها که مقدار Rollup برابر Yes دارند، روی میله خلاصه فعالیت نمایش داده شود. اگر به این فیلد مقدار No دهید، هیچ میله اضافه‌ای روی میله خلاصه فعالیت نمایش داده نخواهد شد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010