پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

وقتی مقدار پیشرفت را با هرکدام از روش‌ها وارد کنید، فیلدهای Stop و Resume مقدار خواهند گرفت. فیلد Stop مشخص می‌کند که آخرین مقادیر واقعی تا چه تاریخی وارد شده‌اند و فیلد Resume تاریخ ورود ادامه مقادیر واقعی را نشان می‌دهد. معمولا این دو تاریخ یک مقدار دارند، ولی اگر بعد از تاریخ Stop در تقویم تعطیلی وجود داشته باشد، فیلد Resume اولین روز کاری بعد از Stop را نشان خواهد داد.

اگر به هر ترتیبی در فعالیت شکست (Split) ایجاد شود، تاریخ Resume از Stop فاصله خواهد گرفت.

اگر به Resume دستی مقدار دهید و تاریخ وارد شده بعد از Stop باشد، در فعالیت شکست ایجاد خواهد شد. تاریخ‌های قبل از Stop پذیرفته نخواهند شد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010