پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد برای کاربرانی که از زبان ژاپنی استفاده می‌کنند کاربرد دارد. منظور از Phonetics، حروف راهنمایی است که به خواندن نام‌ها، به خصوص نام‌های خاص، کمک می‌کند. از این فیلد برای نمایش راهنمای نام منابع اختصاص یافته به فعالیت استفاده می‌شود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010