پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد قابل ویرایش نیست و گروه‌بندی‌های منابع، که در فیلد Group آن‌ها مشخص می‌شود را نشان می‌دهد. در مورد فعالیت‌ها، گروه‌بندی کل منابع نشان داده می‌شود و اگر منابع بیش از یک گروه داشته باشند، گروه‌های مختلف در فیلد مربوط به فعالیت با ویرگول از هم جدا خواهند شد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010