پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

مقدار کار باقیمانده را مشخص می‌کند. این مقدار از رابطه زیر به دست می‌آید:

 

Remaining Work = Work – Actual Work

 

این فیلد بر اساس سایر مقادیر محاسبه می‌شود، در عین حال اگر مایل باشید می‌توانید مقدار آن را ویرایش کنید، که در این صورت مقدار Work به تناظر آن اصلاح خواهد شد. البته توجه داشته باشید که این فیلد در مورد منابع قابل ویرایش نیست.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010