پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد مقدار اضافه کاری باقیمانده، یعنی Overtime Work – Actual Overtime Work را نشان می‌دهد. مقدار آن در فعالیت‌ها و منابع قابل ویرایش نیست، ولی در مورد تخصیص‌ها می‌توانید آن را ویرایش کنید، که در این صورت مقدار Overtime Work اصلاح خواهد شد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010