پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد مقدار کار معمولی آیتم را مشخص می‌کند. مجموع این فیلد و فیلد اضافه کاری، برابر است با کل کار.

مقدار این فیلد در فعالیت‌ها و منابع قابل ویرایش نیست، در حالی که در مورد تخصیص‌ها، می‌توانید مقدار آن را ویرایش کنید، که در این صورت مقدار اضافه‌کاری به تناظر آن اصلاح خواهد شد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010