پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

فیلد Project، برنامه‌ای که آیتم به آن تعلق دارد را نمایش می‌دهد. این فیلد زمانی کاربرد دارد که برنامه دیگری را در داخل برنامه اصلی قرار داده باشید یا روابط خارجی تعریف کرده باشید.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010