پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد برای تعیین اولویت تسطیح است. هرچه اولویت فعالیتی بالاتر باشد، احتمال به تاخیر افتادن آن در تسطیح کمتر خواهد بود.

مقدار پیش‌فرض 500 است. این مقدار می‌تواند بین صفر و 1000 باشد. اگر عنصری اولویت 1000 داشته باشد، تسطیح نخواهد شد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010