پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد فقط برای دریافت مقادیر پیشرفتی که در تحلیل ارزش کسب شده به کار می‌رود طراحی شده است. ارزش کسب شده به طور پیش‌فرض بر اساس درصد پیشرفت زمانی محاسبه می‌شود، در حالی که ممکن است منطق آن فیلد در برخی موارد برای تحلیل ارزش کسب شده مناسب نباشد، که در این صورت می‌توان تنظیم‌ها را تغییر داد تا ارزش کسب شده برخی از فعالیت‌ها یا تمام آن‌ها به جای درصد پیشرفت زمانی با این فیلد محاسبه شود. در این حالت باید درصد پیشرفت این فیلد برای تمام فعالیت‌هایی که قرار است ارزش کسب شده آن‌ها با % Complete حساب نشود، وارد شود.

توجه داشته باشید که این فیلد به جز برخی از فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده، هیچ تاثیری روی فیلدهای دیگر ندارد. حتا مقدارهای فیلد خلاصه‌سازی نیز نمی‌شوند، به این معنی که اگر به ردیف فعالیتی مقدار دهید، خلاصه فعالیت آن دست نخورده باقی خواهد ماند.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010