پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد مانند درصد پیشرفت زمانی است، با این تفاوت که به جای اطلاعات زمانی، بر اساس اطلاعات کاری تنظیم می‌شود. رابطه‌ای که بر آن حاکم است از این قرار می‌باشد:

 

% Work Complete = Actual Work / Work

 

هم می‌توانید مقدار درصد پیشرفت کار را وارد کنید تا سایر فیلدها مقدار بگیرند و هم می‌توانید برعکس عمل کنید.

این فیلد نوع زمان‌مند ندارد، ولی به جای آن می‌توانید از فیلد Actual Work استفاده کنید.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010