پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

مقدار اضافه کاری منابع در فیلد Overtime Work تخصیص وارد شده، در فیلدهای منابع و فعالیت‌ها منعکس می‌شود. توجه داشته باشید که Project مقدار اضافه کاری را خودکار محاسبه نمی‌کند و به عنوان مثال اگر منبعی اضافه تخصیص داشته باشد، از نظر Project به معنی اضافه کاری نخواهد بود؛ باید مقدارهای اضافه‌کاری را دستی وارد کنید.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010