پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد رشته‌ای سلسله مراتبی است که وضعیت فعالیت را نشان می‌دهد. WBS به طور پیش‌فرض برابر با این فیلد است. این فیلد را نمی‌توان ویرایش کرد، در حالی که شیوه نمایش WBS را می‌توان تغییر داد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010