پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد مایل‌ستون بودن آیتم را نشان می‌دهد. منظور از مایل‌ستون، آیتم مهمی است که رویدادی را در پروژه مشخص می‌کند. فعالیت‌هایی که مدت زمان صفر داشته باشند به طور خودکار مایل‌ستون به شمار می‌روند، در حالی که هر فعالیت دلخواهی را می‌توان با ویرایش این فیلد به مایل‌ستون تبدیل کرد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010