پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

فیلد Max Units حداکثر موجودی منبع را مشخص می‌کند. اگر مجموع تخصیص‌های منبع از این حد بیشتر شود، اضافه تخصیص به وجود خواهد آمد. اضافه تخصیص‌ها را می‌توان با تسطیح منابع از بین برد.

می‌توانید با استفاده از جدول اطلاعات تکمیلی منبع، حداکثر موجودی‌های مختلفی برای دوره‌های زمانی تعریف کنید.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010