پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

وقتی منابع را تسطیح کنید، تخصیص‌ها و فعالیت‌ها با الگوهای مختلفی به تاخیر می‌افتند، طوری که اضافه تخصیص وجود نداشته باشد. در این حالت، میزان تاخیری که در فعالیت به وجود آمده است بر حسب مدت زمان‌های روزشمار و تاخیرهای تخصیص‌ها بر حسب مدت زمان‌های کاری در فیلد Leveling Delay ثبت می‌شوند.

می‌توانید مقدارهای این فیلد را تغییر دهید، که در این صورت زمان‌بندی و توزیع منابع تغییر خواهد کرد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010