پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

دیرترین زمان ممکن برای شروع فعالیت را که تاریخ پایان پروژه و سایر قیدهای پایان را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، مشخص می‌کند.

شناوری شروع برابر است با اختلاف این فیلد و زودترین زمان شروع.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010