پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد دیرترین تاریخ پایان فعالیت را مشخص می‌کند. اگر فعالیت تا این تاریخ به تاخیر بیفتد، پایان پروژه و سایر قیدهای پایان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

اختلاف این فیلد و زودترین تاریخ پایان، شناوری پایان را نتیجه می‌دهد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010