پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

اگر عناصر زمان‌بندیِ وارد شده برای آیتم‌های نوع برنامه‌ریزی دستی تناقضی با مقدارهای محاسبه شده داشته باشند، علاوه بر این‌که فیلد Warning مقدار Yes نشان می‌دهد، تناقض در جدول و نمودار گانت نیز با رنگ‌های متفاوت نمایش داده می‌شود. اگر فیلد Ignore Warnings فعالیتی مقدار Yes داشته باشد، تناقض‌های آن با رنگ نمایش داده نخواهند شد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010