پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

می‌توانید برای آیتم‌ها پیوند‌هایی بسازید. این پیوندها با آیکونی در فیلد Indicators مشخص می‌شوند. فیلد Hyperlink SubAdderss زیر آدرس صفحه مورد نظر را ثبت می‌کند. این آیتم به همراه Hyperlink Address به کار می‌رود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010