پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

هزینه ثابت فعالیت را ثبت می‌کند. این فیلد، تنها راه برای مشخص کردن هزینه‌ها، بدون استفاده از منابع است. توجه داشته باشید که این فیلد خلاصه‌سازی نمی‌کند، یعنی مقدار آن در خلاصه فعالیت برابر با مجموع مقدارهای آن در زیرمجموعه‌ها نیست.

مقادیری که در این فیلد وارد می‌شوند همراه با هزینه‌های منابع، در فیلد Cost نمایش و خلاصه‌سازی می‌شود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010