پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد شیوه توزیع هزینه ثابت، که در فیلد Fixed Cost وارد می‌شود را مشخص می‌کند. مقدارهای موجود، Start، Finish و Prorated است که هزینه را به ترتیب در زمان شروع فعالیت، پایان فعالیت و کل دوره توزیع می‌کند.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010