پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

تاریخ پایان برنامه‌ریزی شده فعالیت را نشان می‌دهد. این تاریخ معمولا بر اساس روند فعالیت‌ها محاسبه می‌شود، ولی کاربر می‌تواند در این فیلد مقدار نیز وارد کند. باید توجه داشته باشید که وقتی در این فیلد مقداری وارد می‌کنید، تاریخ پایان تعیین نمی‌شود، بلکه قیدی تاریخی برای فعالیت ساخته می‌شود که معمولا نتیجه آن تعیین زمان پایان است. به طور کل بهتر است مقداری در این فیلد وارد نکنید.

اگر روند مناسبی برای ثبت اطلاعات واقعی پروژه انتخاب کرده باشید، تاریخ پایان واقعی فعالیت‌ها به درستی ثبت خواهد شد. وقتی فیلد تاریخ پایان واقعی مقدار گیرد، فیلد Finish نیز با آن برابر می‌شود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010