پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

غیر قطعی بودن مدت زمان فعالیت را مشخص می‌کند. در ادامه مدت زمان فعالیت‌هایی که در این فیلد مقدار Yes داشته باشند، علامت سوال قرار می‌گیرد. تمام مدت‌زمان‌های خلاصه فعالیت‌هایی که زیرمجموعه‌ای با مدت زمان غیر قطعی داشته باشند نیز غیرقطعی به شمار خواهد رفت.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010