پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

زودترین زمان ممکن برای شروع فعالیت را مشخص می‌کند، که معمولا با شروع برنامه‌ریزی شده برابر است. اختلاف این فیلد و دیرترین شروع، شناوری شروع را مشخص می‌کند. توجه داشته باشید که به هیچ وجه نباید برای نمایش تاریخ شروع آیتم‌ها به جای Start از Early Start استفاده کنید.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010