پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

زودترین زمان پایان فعالیت را محاسبه می‌کند. اختلاف این تاریخ و دیرترین تاریخ پایان، شناوری پایان را مشخص می‌کند. معمولا زودترین تاریخ پایان با تاریخ پایان برنامه‌ریزی شده برابر است. توجه داشته باشید که به هیچ وجه نباید برای نمایش تاریخ پایان آیتم‌ها به جای Finish از Early Finish استفاده کنید.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010