پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد مدت زمان فعالیت را مشخص می‌کند. معمولا مدت زمان دستی وارد می‌شود، ولی اگر مقدار Remaining Duration را تغییر دهید، Duration نیز اصلاح خواهد شد. علاوه بر آن، بسیاری از تغییرات کار منابع نیز می‌توانند مدت زمان را تغییر دهند.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010