پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد فرجه فعالیت را مشخص می‌کند. فرجه آخرین تاریخ پایان مجاز فعالیت است. توجه داشته باشید که این مقدار تاثیر چندانی روی زمان‌بندی ندارد و فقط در صورتی که تاریخ پایان دیرتر از آن باشد، در فیلد Indicators علامتی را نمایش می‌دهد. علاوه بر آن روی تسطیح منابع نیز اثر دارد، زیرا برنامه سعی می‌کند در زمان تسطیح، فعالیت‌ها را طوری جابجا نکند که تاریخ پایانشان بعد از فرجه‌ها قرار گیرد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010