پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

وقتی پروژه سرعت مناسبی داشته باشه، نیروها انگیزه خیلی بیشتری دارن. وقتی ماه‌ها بگذره و آدم نتونه پیشرفت خوبی تو پروژه ببینه، کاملا دلسرد می‌شه.

روبروی یکی از محل کارهای من، یه ساختمون شش طبقه داره ساخته می‌شه. تو مدت چهار ماه، پنج سقف زده و سفت کاری سه طبقه‌ش حدود 30٪ پیشرفت کرده. وقتی می‌بینمش، به زندگی امیدوار می‌شم!

تنها مشکلش اینه که از مصالح کمابیش سنتی (نیمه سنتی استفاده می‌کنه). مثلا سفت‌کاریش با بلوک سفالیه. اگه از مصالح مدرن استفاده می‌کرد، امتیازهای زیادی داشت که یکی از اون‌ها، افزایش هرچه بیشتر سرعتش بود.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

گزارش‌دهی