پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

بحرانی بودن یا نبودن آیتم را نشان می‌دهد. حداقل شناوری کلی که برای بحرانی به شمار نرفتن فعالیت‌ها لازم است در تنظیم‌های برنامه مشخص می‌شود و به طور پیش‌فرض صفر است.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010