پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

هر منبع می‌تواند 5 جدول هزینه متفاوت داشته باشد که هرکدام برای یک نوع وضعیت کاری تنظیم شده باشند. وقتی منبعی را به فعالیتی اختصاص دهید، می‌توانید به یکی از نماهایی که تخصیص‌ها را نشان می‌دهد رفته، جدولی که برای محاسبات هزینه آن تخصیص به کار می‌رود را در این فیلد وارد کنید.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010