پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد کل هزینه‌های هر آیتم را نشان می‌دهد. هزینه‌های هر آیتم مجموع هزینه ثابت فعالیت، هزینه ثابت منابع، هزینه کار معمولی منابع و هزینه اضافه کاری آن‌ها می‌شود.

این فیلد به طور معمول محاسباتی است، ولی اگر مقداری را در آن وارد کنید، فیلد Fixed Cost طوری اصلاح می‌شود که هزینه‌های مربوط به منابع تغییر نکند. مقدار این فیلد برای منابع و تخصیص‌ها قابل ویرایش نیست.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010