پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

برخی قیدها، مانند اجرا در زودترین زمان ممکن (ASAP) نیاز به تاریخ ندارند. ولی قیدهای دیگری مانند "زودتر از ... شروع نشود"، نیاز به تاریخ نیز دارند. تاریخ مربوط به قید هر فعالیت، در فیلد Constraint Date وارد می‌شود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010