پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

مقدار هزینه برنامه‌ریزی شده متناظر با کار واقعی را تا Status Date نشان می‌دهد. این فیلد از مجموعه فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده است و با عنوان ارزش کسب شده (Earned Value) نیز شناخته می‌شود.

این فیلد عملا پیشرفت واقعی آیتم‌ها را نشان می‌دهد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010