پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

هر منبعی می‌تواند از نوع بودجه‌ای تعریف شود. در این حالت منبع را فقط می‌توان به خلاصه فعالیت پروژه تخصیص داد. این فیلد، مقدارهای گفته شده که در فیلد Budget Cost قرار دارند را در خط مبنا ذخیره می‌کند.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010