پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

تقویم منبع را مشخص می‌کند. این تقویم چگونگی کارکرد منبع، شامل تعداد ساعت‌های کاری هر روز، روزهای تعطیل و ... را نشان می‌دهد. کار فعالیت در زمان‌هایی که بین تقویم فعالیت و تقویم منبع مشترک باشد انجام می‌شود، مگر این‌که خلاف آن در تنظیم‌ها مشخص شده باشد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010