پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد تاریخ شروع هرکدام از دوره‌هایی که حداکثر میزان دسترسی منبع در آن تعریف شده باشد را نشان می‌دهد. با استفاده از این فیلد می‌توان حداکثر دسترسی‌های متفاوتی در تاریخ‌های مختلف تعریف کرد. برای دسترسی به این فیلد، روی منبع دابل کلیک کنید تا کادر محاوره مربوطه باز شود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010