پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد میزان تخصیص را نشان می‌دهد. به عنوان مثال اگر منبعی را به اندازه 200٪ به فعالیتی اختصاص دهید، به نمایی که تخصیص‌ها را نشان می‌دهد بروید (مانند Task Usage و Resource Usage) و فیلد را به جدول اضافه کنید، در ردیف آن تخصیص مقدار 200٪ نمایش داده خواهد شد. هرگاه بنا به محاسبات مختلف سیستم مقدار تخصیص تغییر کند، این فیلد نیز مقدار جدید را نشان خواهد داد. از سوی دیگر، می‌توانید برای تغییر دادن مقدار تخصیص نیز از این فیلد استفاده کنید.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010