پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد از فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده است و مقدار هزینه واقعی متناظر با کارهای انجام شده تا زمان Status Date را نتیجه می‌دهد.

این فیلد در سایر منابع معمولا با عنوان AC (مخفف Actual Cost) نامیده می‌شود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010