پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد مقدار کار واقعی را ثبت می‌کند. هرگاه مقدار این فیلد را تغییر دهید، درصد پیشرفت کار (% Work Complete) نیز اصلاح می‌شود. اگر درصد پیشرفت کار تغییر کند، ممکن است Actual Work نیز تغییر کند. رابطه این فیلدها از این قرار است:

 

% Work Complete = Actual Work / Work

 

نکته مهمی که باید توجه داشته باشید این است که مقدارهای واقعی کار و زمان می‌توانند با هم ارتباط داشته باشند یا مستقل باشند. این مسئله در تنظیم‌ها تعیین می‌شود. پیش‌فرض این است که این‌دو گروه داده با هم ارتباط داشته باشند، در نتیجه اگر به عنوان مثال مدت زمان واقعی را وارد کنید، درصد پیشرفت (% Complete) مقدار گرفته، باعث مقدار گرفتن درصد پیشرفت کاری و در نتیجه کار واقعی خواهد شد؛ برعکس آن نیز برقرار است.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010